Leczenie skolioz

Epidemiologia


Skolioza idiopatyczna należy do najczęściej rozpoznawanych, obok dysplazji stawu biodrowego i stopy końsko-szpotawej, schorzeń w obrębie narządu ruchu. Według podanych przez Rogala i wsp. wyników najobszerniejszych dotąd badań, przeprowadzonych na 26947 studentach, częstość skoliozy ocenia się na sięgającą 2% populacji . Inni autorzy, na przykład Lonstein, podają nieco wyższe wartości rozpowszechnienia skoliozy, które w przypadku krzywizn przekraczających 10° mogą występować u 1,5-3% populacji, w przypadku skolioz przekraczających 20° u 0,3-0,5%, a w przypadku skoliozy sięgającej powyżej 30° u 0,2-0,3% populacji .. Boczne skrzywienie kręgosłupa występuje znacznie częściej u płci żeńskiej – w przypadkach skolioz, których wartości kątowe przekraczają 20°, stosunek płci żeńskiej do męskiej oceniany jest jak 5,4 : 1, a przy kącie skrzywienia przekraczającym 40° według Cobba, stosunek ten wynosi 7 : 1 . Wbrew doniesieniom niektórych polskich autorów , którzy rozpoznają skoliozę u prawie połowy badanych (na dodatek także kandydatek na studia wychowania fizycznego i zdrowotnego), należy sądzić, że podatność populacji polskiej na wystąpienie skoliozy. jest zbliżona do ogólnoświatowej, co potwierdzają też epidemiologiczne badania Patyńskiego i Wejsfloga oceniających częstość występowania skolioz na odpowiednio 2,56% i 1,06% . Lonstein ocenia liczbę dzieci wymagających specjalistycznego postępowania na 3 spośród 1000 .